Po ograniczeniach wynikających z pandemii koronawirusa możliwe stały się ponownie spotkania w miejscach publicznych związane ze zbliżającymi się świętami Wielkanocy. W ostatnich dniach na zaproszenie organizatorów miałem zaszczyt uczestniczyć w kilku takich przedświątecznych spotkaniach.

Były to:

– spotkanie przedświąteczne w 14. Suwalskim Pułku Przeciwpancernym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowane przez Dowódcę  Pułku płk. Ireneusza Króla 12 kwietnia 2022 roku,

– spotkanie przedświąteczne w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym zorganizowane przez Dowódcę Pułku płk. Pawła Lachowskiego 13 kwietnia 2022 roku,

– spotkanie przedświąteczne w siedzibie Spółki POLREGIO w Białymstoku zorganizowane przez Panią Dyrektor Janinę Wilczewską oraz organizację zakładową NSZZ „Solidarność” 13 kwietnia 2022 roku,

– spotkanie przedświąteczne w Miejskim Domu Kultury w Stawiskach zorganizowane przez Panią Burmistrz Agnieszkę Rutkowską i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach Kamila Zajączkowskiego 14 kwietnia 2022 roku.

Składając życzenia uczestnikom tych spotkań wypowiedziałem m.in. następujące słowa:

Mimo trudnych znaków ostatniego czasu i wielu problemów jakoś ze wszystkim sobie radzimy i  mamy powody do optymizmu.

Przygasła epidemia koronawirusa i nie musimy już nosić masek. Choć blisko naszych granic toczy się wojna, my póki co jesteśmy bezpieczni i ufamy, że tak będzie nadal.

Życzę Państwu otuchy i nadziei, których źródłem jest cud Zmartwychwstania. Także odwagi, której zabrakło Piłatowi, byśmy zawsze potrafili opowiadać się po stronie dobra, choć to czasem kosztuje.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy, bezpieczeństwa, zdrowia i pokoju – w Ojczyźnie i świecie, w  domu i w sercu”.

galeria zdjęć:

12 kwietnia 2022 roku – 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

13 kwietnia 2022 roku – siedziba Spółki POLREGIO w Białymstoku

14 kwietnia 2022 roku – spotkanie przedświąteczne w Miejskim Domu Kultury w Stawiskach