27 maja 2019 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystości złożenia przysięgi przez 48 nowych funkcjonariuszy podlaskiej Policji, która odbyła się na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Pogratulowałem nowym funkcjonariuszom i podziękowałem im za wybór drogi zawodowej związanej ze służbą w Policji. Podkreśliłem niezwykłą wagę słów roty ślubowania funkcjonariuszy Policji zauważając, że na szczęście na co dzień nie wymagają one praktycznej weryfikacji, ale może zdarzyć się sytuacja, kiedy trzeba będzie nieść komuś pomoc z narażeniem swojego życia i dać świadectwo postawy, która wynika z policyjnej przysięgi:

Ślubowaliście służyć wiernie narodowi. Strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli nawet z narażeniem własnego życia. Te obowiązki to coś bardzo poważnego. Czuwacie nad naszym bezpieczeństwem, a tę wartość wszyscy bardzo mocno cenimy.

Zaapelowałem również o to, aby funkcjonariusze ściśle przestrzegali prawa i zasad etycznych zawartych w rocie ich ślubowania, a środki i uprawnienia, jakimi dysponują oraz podejmowane przez nich działania przekładały się na dobre imię polskiej Policji.

Zanim nowi funkcjonariusze podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich kilkumiesięczne szkolenie w jednej z policyjnych szkół.

W trakcie uroczystości wręczyłem trzem funkcjonariuszom akty powołania na kierownicze stanowiska służbowe. Pełniący dotychczas obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce nadkom. Jakub Ciulkin otrzymał akt powołania na to stanowisko. Natomiast dowódca podlaskich antyterrorystów oraz jego zastępca otrzymali akty powołania na kierownicze stanowiska Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169605