24 lutego 2015 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej uczestniczyłem w VI sesji Rady Miejskiej w Augustowie. Złożyłem gratulacje Burmistrzowi Miasta Panu Wojciechowi Walulikowi oraz wszystkim radnym uzyskania przez nich mandatów samorządowych oraz zaufania,jakim obdarzyli ich mieszkańcy. Życzyłem spełnienia planów i obietnic wyborczych oraz jak najlepszych efektów w działalności na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Zadeklarowałem chęć i gotowość współpracy poselsko-samorządowej w rozwiązywaniu ważnych dla Augustowa i regionu problemów społecznych. Odniosłem się również do kilku spraw z porządku obrad,a także niektórych problemów zgłaszanych przez mieszkańców Augustowa podczas moich comiesięcznych spotkań z wyborcami. Dotyczyło to m. in. budżetu obywatelskiego,korzyści z udziału miasta w stowarzyszeniach i związkach komunalnych,dostępności dzieci do przedszkoli,ekonomicznych i społecznych aspektów wprowadzenia strefy płatnego parkowania samochodów w centrum miasta.

foto

foto

foto

foto