Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce,Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie
”.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje w związku z uzyskaniem przeze mnie mandatu posła Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczynającej się nowej kadencji. Dzięki dużemu poparciu Wyborców w postaci 28 865 głosów otrzymałem mocny mandat do dalszej służby Polsce i ludziom oraz naszemu regionowi,a naród swoje dalsze losy i bieg polskich spraw powierzył Prawu i Sprawiedliwości.

Nasze zwycięstwo wyborcze 25 października 2015 roku to sukces wszystkich Polaków,którzy oczekują dobrych zmian w naszej Ojczyźnie. To także nauka dla tych,którzy postępują w sposób nieuczciwy dostarczając aż nadto wielu powodów,by została ostatecznie odrzucona praktyka niezgodności słów i czynów oraz polityka pustych obietnic. Po latach trudnych zmagań dzięki decyzjom wyborczym Polaków wraca poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę,naród i państwo oraz ład moralny w Rzeczypospolitej.

Przed nami wielki wysiłek Jej naprawy i ciężka praca przy realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości,który został w wyborach zaakceptowany przez społeczeństwo. Jesteśmy ugrupowaniem,które w odróżnieniu od innych uczyni wszystko,co tylko możliwe,aby spełnić swoje zapowiedzi przedwyborcze. Mamy świadomość,że w warunkach,w których przyszło nam działać,nie będzie to łatwe. Dobre zmiany,których oczekują Polacy i które chcemy wprowadzić wymagają współpracy i społecznego wsparcia.

Serdecznie zapraszam do wspólnego wysiłku na rzecz lepszej przyszłości oraz budowy sprawiedliwego ładu społecznego w naszej Ojczyźnie. Ze swojej strony wykonując mandat poselski w dalszym ciągu nie będę szczędził sił,a „w służbie Ojczyźnie i Jej ludowi,swoich pożytków zapomniawszy”,zaangażuję z całą mocą swoje dotychczasowe doświadczenie,zdobytą wiedzę i zgromadzony potencjał społeczny. Wspólnie damy radę.

Oto treść niektórych skierowanych do mnie gratulacji (zob. treść nadesłanych gratulacji).