Deklaracja „Polska jest najważniejsza”

Szanowni Państwo!

Stajemy przed Wami nie jako osoby prywatne,chcące podzielić się swoimi osobistymi marzeniami. Dzisiaj stajemy przed Wami,jako obywatele,pragnący wesprzeć kandydata na najwyższy urząd Rzeczypospolitej. Tego, od którego w dużej mierze zależeć będzie przyszłość naszego państwa i jakość naszego życia. Dlatego mamy prawo, ale także obowiązek mówić o naszych marzeniach i pragnieniach dotyczących życia publicznego,życia całego narodu.

Łączy nas Rzeczpospolita, Państwo, Wolna Polska, będąca ucieleśnieniem marzeń pokoleń Polaków,którzy walczyli o niepodległość. Wybory są jak rachunek sumienia wobec wspólnego dobra.

Powołujemy społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani,że daje on największą szansę urzeczywistnienia wizji Polski,z której wszyscy będziemy dumni – Polski nowoczesnej a zarazem kultywującej najlepsze rodzime tradycje. Polski suwerennej,otwartej na świat,a jednocześnie nie odcinającej się od swojej tożsamości; Polski niepodzielonej, w której wszyscy obywatele odnajdą godne miejsce do życia,do osobistego i wspólnotowego rozwoju.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska sprawiedliwa,dbająca o tych,którym z różnych powodów jest najtrudniej.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska silna i zdolna do prowadzenia podmiotowej polityki w Europie i świecie.

Apelujemy do wszystkich środowisk,którym wizja ta jest bliska,o poparcie Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sejny,30 maja 2010 roku


SPOŁECZNY KOMITET POPARCIA
JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO NA URZĄD PREZYDENTA
PRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – POWIAT SEJNEŃSKI

1.Dariusz Jerzy Tomczyk – Dyrektor Ośrodka Kultury w Sejnach
2.Jan Stanisław Kap Burmistrz Miasta Sejny
3.Łucja Krutul – przedsiębiorca
4.Rafał Krutul – przedsiębiorca
5.Anna Krutul – przedsiębiorca
6.Ryszard Kuźnicki
7.Elżbieta Malejczyk – radna Powiatu Sejneńskiego,lekarz medycyny
8.Tadeusz Falejczyk – lekarz medycyny
9.Eugenia Milewska – działaczka społeczna,członek Zarządu Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
10.Jan Kramnicz – Wójt Gminy Giby
11.Dorota Łozińska – Skarbnik Miasta Sejny
12.Grzegorz Wiśniewski – Sekretarz Miasta Sejny
13.Kamil Jotejko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sejnach
14.Robert Klucznik – Prezes Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
15.Barbara Miszkiel – członek Zarządu Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
16.Halina Czajkowska – emerytka,lekarz medycyny
17.Teresa Rugienis – Witkowska – doktor nauk medycznych,działacz społeczny
18.Teresa Szlagier – emerytowany nauczyciel historii
19.Stanisław Jastrzębski – członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego
20.Lucyna Fidrych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karolinie,członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego
21.Irena Zajkowska – emerytowany nauczyciel
22.Piotr Szyryński – Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Budowy Pomnika Powstania Sejneńskiego
23.Jerzy Zajkowski – emerytowany nauczyciel
24.Barbara Buchowska – nauczycielka,przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach
25.Barbara Kuklewicz – nauczycielka,Prezes Koła Przyjaciół Sybiraków
26.Marian Cezary Teodorowski – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sejnach im. Jana Pawła II
27.Anna Siebert – Przewodnicząca Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Sejnach
28.Jerzy Janczulewicz – emeryt
29.Sławomir Raczkowski – leśniczy
30.Marian Krutul – emeryt
31.Elżbieta Miszkiel – nauczycielka wychowania przedszkolnego
32.Beata Dźwilewska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Sejnach
33.Henryk Sylwista – emerytowany nauczyciel
34.Janina Janczulewicz – emerytowana nauczycielka,były Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
35.Jan Skindzier – Wójt Gminy Sejny