7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości poświęcenia sacrotrucka, które miało miejsce na terenie Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP koncelebrowanej przez Ks. Biskupa Jerzego Mazura Ordynariusza Diecezji Ełckiej, która była transmitowana przez TV Trwam.

Sacrotruck jest mobilnym centrum edukacyjnym, interaktywnym muzeum, ośrodkiem szkoleń i warsztatów. Będzie on docierał ze swoim przesłaniem kulturalnym i dydaktycznym do małych miejscowości. Ma odwiedzić 20 parafii diecezji ełckiej i miejscowości, w okolicach których przebywał podczas swoich wizyt na tym terenie Święty Jan Paweł II, najpierw jako ksiądz i biskup, a później jako papież. W samochodzie znajdą się m.in. pamiątki związane ze szlakami papieskimi oraz z samym Janem Pawłem II.

Galeria:

Relacje medialne:

http://szlakipapieskie.eu/projekt-sacrotruck

https://diecezjaelk.pl/2021/05/19/sacrotruck-wyrusza-w-droge-sladami-papieza/

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/sacrotruck-wyruszy-w-droge-sladami-papieza-jana-pawla-ii-w-diecezji-elckiej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/200634