Kampania „Stop pożarom traw”

6 kwietnia 2018 roku (piątek) w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wspólnie z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim zainaugurowaliśmy kolejną edycję kampanii „Stop pożarom traw”, której założeniem jest m. in. uświadomienie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko bardzo niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że kampania ta jest niezwykle potrzebna dla uświadamiania zagrożeń, które wiążą się z wypalaniem traw. Kampanię tę można również nazwać „Stop bezmyślności”, ponieważ to właśnie człowiek jest odpowiedzialny za ponad 90% pożarów traw – dodałem.

W Polsce w 2017 roku odnotowano 125 892 pożary, w tym 38 634 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 32% wszystkich pożarów w Polsce.

Informację o kampanii można znaleźć na stronie internetowej http://www.stoppozaromtraw.pl/

 

 

Przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostkom organizacyjnym PSP województwa kujawsko-pomorskiego

Następnie na placu przed Szkołą odbyło się przekazanie samochodów jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. Zaznaczyłem, że aby strażacy mogli w pełni zrealizować strażacką maksymę Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, polskie państwo musi zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze warunki służby. Do skutecznego wykonywania swoich zadań, a przy tym bezpiecznego dla nich samych, potrzebują oni nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu – dodałem.

Podczas uroczystości wręczyłem w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe (Brązowy Krzyż Zasługi, Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę oraz Medal za Ofiarność i Odwagę) funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji i Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego

Po zakończeniu uroczystości odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji i Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. Wzięli w niej udział m. in. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak.

 

 

Relacje medialne:

http://bydgoszcz.tvp.pl/36692563/6042018-g-1430

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17155,Wizyta-wiceministra-Jaroslawa-Zielinskiego-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim.html

https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17157,Ruszyla-nowa-edycja-kampanii-Stop-pozarom-traw.html