25 kwietnia 2014 roku uczestniczyłem w uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 dla uczniów klas maturalnych Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach. Podczas uroczystości rozdano świadectwa absolwentom Szkoły,tym,którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w nauce i konkursach przedmiotowych wręczono dyplomy i nagrody. Pogratulowałem wszystkim uczniom wyników w nauce,a także życzyłem im zdobycia indeksu wybranej przez nich uczelni,która pozwoli dalej rozwijać ich umiejętności,a następnie realizacji aspiracji życiowych poprzez znalezienie dobrej pracy,udane życie rodzinne i zaangażowanie dla pomyślności Ojczyzny.

foto

foto

foto

foto

foto