1 września 2013 roku w Suwałkach w moim imieniu w uroczystościach związanych z wybuchem II wojny światowej uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawionej w Kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach. Następnie uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik Żołnierzy Września 1939 roku,gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Leszek Dec występując w moim imieniu oddał hołd poległym żołnierzom,którzy złożyli ofiarę życia za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W swoim wystąpieniu zwrócił się szczególnie do zgromadzonej na uroczystości młodzieży. Stwierdził,że to ona będzie kształtować przyszłe oblicze Polski i Europy oraz odpowiadać za losy świata. Dlatego ważne jest,aby młode pokolenie myśląc o przyszłości zwracało się ku przeszłości,wyciągając z niej właściwe wnioski. (zob. treść wystąpienia)