8 sierpnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w uroczystych obchodach 496. Rocznicy Urodzin Województwa Podlaskiego,które odbyły się w Rajgrodzie.

foto

>Na zdjęciu m.in. Lilianna i Jarosław Zielińscy,Marek Olbryś- Radny Województwa Podlaskiego z żoną Bogumiłą,Krzysztof Kozicki- Starosta Łomżyński wśród uczestników uroczystości.

foto

Bogumiła i Marek Olbryś oraz poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną wśród łomżyńskich wystawców festynu w Rajgrodzie.

foto

Od lewej : Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek,Lilianna i Jarosław Zielińscy oraz Bogumiła i Marek Olbrysiowie na tle stoisk festynu.

foto

Na zdjęciu od lewej: Starosta Grajewski Jarosław Augustowski,Wicestarosta Powiatu Grajewskiego Alicja Rutkowska, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski,Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zalewski,Poseł Jarosław Zieliński,Burmistrz Rajgrodu Czesław Karpiński.