17 lipca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z małżonką uczestniczył w uroczystości związanej z 66. rocznicą obławy augustowskiej,która odbyła się tradycyjnie na symbolicznym wzgórzu w Gibach. Po Mszy św. koncelebrowanej przez Biskupa Diecezji Ełckiej Jerzego Mazura przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej poinformował o nowych okolicznościach dotyczących badania zbrodni dokonanej podczas obławy augustowskiej wynikających z opublikowania przez wiceprzewodniczącego rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” profesora Nikitę Pietrowa nieznanego dotąd dokumentu – szyfrogramu generała Wiktora Abakumowa do szefa NKWD Ławrentija Berii z 21 lipca 1945 roku,który jednoznacznie wskazuje na istniejący plan zbrodni sowieckiego kontrwywiadu wojskowego na polskich obywatelach.

W wystąpieniu do uczestników uroczystości poseł Jarosław Zieliński powtórzył swoje główne postulaty w tej sprawie,z którymi zwracał się kilkakrotnie w Sejmie i w interpelacjach poselskich do premiera rządu Donalda Tuska. W sposób szczególny podkreślił dramatyczny brak zainteresowania ujawnieniem pełnej prawdy o obławie augustowskiej ze strony państwa polskiego.

„Bolesne i tragiczne jest to – powiedział Poseł – że rodziny pomordowanych i ludzie chcący poznać prawdę o tej zbrodni gromadzą się od lat w tym symbolicznym miejscu i wołają głośno o tę prawdę,ale pozostają sami. Nie znajdują wsparcia ze strony państwa,ze strony rządu,jakby on w niepodległej Polsce w ogóle nie działał i nie był zainteresowany tym,czego domaga się społeczeństwo”.

Poseł po raz kolejny powtórzył również,że obowiązkiem państwa jest doprowadzenie do tego,aby dostępna wiedza o obławie augustowskiej nie była tylko wiedzą lokalną,lecz stanowiła istotną część edukacji historycznej w podręcznikach szkolnych i programach nauczania. (zob. tekst oświadczenia sejmowego z 13 lipca 2011 roku)

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto