4 października 2019 roku (piątek) w Jedwabnem (powiat łomżyński) oficjalnie rozpoczęły się prace inwestycyjne polegające na modernizacji remizy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Gratulując rozpoczętej inwestycji podkreśliłem rolę i znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Podziękowałem druhnom i druhom za ich ofiarność, poświęcenie oraz za to, że na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta i gminy Nowogród i z oddaniem niosą im pomoc w każdych warunkach, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. 

Przypomniałem również o wsparciu, jakie rząd Prawa i Sprawiedliwości kieruje do strażaków. Dzięki programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 Straż Pożarna otrzyma ponad 1 mld 700 mln zł, z czego 501 mln zł trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy, dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, strażacy ochotnicy otrzymali środki do wykorzystania m. in. na upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. Na ten cel rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył w tym roku z budżetu państwa 82 mln zł.

Po remoncie powstanie m. in. trzeci garaż oraz zaplecze z pokojem socjalnym i szatnią. Na kwotę modernizacji remizy składa się: 150 tys. zł z MSWiA przekazane za pośrednictwem Komendy Głównej PSP, 34 tys. zł z funduszu systemu KSRG oraz 212 tys. zł z budżetu gminnego.

 

Relacje medialne:

http://jedwabne.pl/index.php?wiad=1881

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=53585