14 lipca 2019 roku (niedziela) uczestniczyłem w regionalnych obchodach święta Policji Komend Powiatowych w Sejnach i Augustowie oraz Komendy Miejskiej w Suwałkach połączonych z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej, które odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra.

W swoim wystąpieniu przypomniałem, że Policja musi być blisko ludzi i dla ludzi:

Policja powinna być blisko w sensie terytorialnym, co realizujemy poprzez posterunki czy dzielnicowych, którzy opiekują się mieszkańcami poszczególnych miejscowości, dzielnic czy osiedli, ale być blisko ludzi oznacza także to, by rozumieć potrzeby mieszkańców, ich problemy i przychodzić z pomocą tym, którzy potrzebują wsparcia Policji. Jest szereg bohaterskich przykładów, kiedy policjanci na służbie i poza służbą reagują na rożne sytuacje trudne, w których znajdują się obywatele i przychodzą im z pomocą. Staramy się im za to dziękować, nagradzać, awansować, bo na to zasługują. Proszę wszystkich funkcjonariuszy o prezentowanie nadal takiej postawy.

Zwróciłem uwagę, że Polacy doceniają służbę policjantów, co pokazują wyniki badań opinii publicznej dotyczące bezpieczeństwa:

Z najnowszych badań wynika że 89% naszego społeczeństwa uważa, że w naszym kraju żyje się bezpiecznie. 98% respondentów odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie w najbliższym otoczeniu – w miejscu swojego zamieszkania. To wyjątkowo wysoki wskaźnik, gdyż większość z nas znaczną część swojego życia spędza tam gdzie mieszka i gdzie pracuje. 75% obywateli ocenia dobrze Policję i ma do niej zaufanie. To najwyższy wskaźnik od 29 lat, czyli od czasu, kiedy powstała w 1990 roku współczesna polska Policja. Gratuluję wam tych osiągnięć, bo nie jest łatwo zapracować na tak wysokie wyniki.

Z okazji Święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało 43 mundurowych z Suwałk, 30 z Augustowa oraz 19 funkcjonariuszy z Sejn. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej łącznie 8 funkcjonariuszy z Suwałk, Sejn i Augustowa zostało dziś wyróżnionych Medalem „Za Długoletnią Służbę”. Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń podziękowałem policjantom za ich profesjonalną służbę, sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych, dzięki czemu Polacy czują się bezpieczni.

Ponadto, w trakcie tegorocznych obchodów pożegnano, w związku z odejściem na emeryturę, kapelana suwalskiej Policji Księdza Prałata mjr. Krzysztofa Kaczyńskiego.

Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem wręczyliśmy również nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w Turnieju Strzeleckim o mój puchar jako Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zorganizowanym wspólnie przez trzy świętujące jednostki Policji, w ramach uczczenia 100. rocznicy utworzenia Policji Państwowej oraz wyróżnienia za wyniki w rywalizacji drużynowej.

W uroczystości udział wzięli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami młodszym inspektorem Jackiem Kumpiałowskim i młodszym inspektorem Jackiem Tarnowskim, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy Policji, rodziny świętujących funkcjonariuszy oraz mieszkańcy miasta i regionu.

 

Relacje medialne:

http://www.suwalki.info/informacje-24721-%C5%9Awietowali_policjanci.html

https://bialystok.tvp.pl/43501418/swieto-policji-w-suwalkach

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/171428

http://suwalki.policja.gov.pl/po3/informacje/aktualnosci/59028,REGIONALNE-OBCHODY-100-ROCZNICY-POWSTANIA-POLICJI-W-SUWALKACH.html

http://www.suwalki24.pl/article/1,awanse-wyroznienia-pozegnanie-kapelana-uroczysty-policyjny-apel-w-suwalkach-zdjecia-wideo

Policja świętowała