23 marca 2017 roku w MSWiA odbyła się wideokonferencja,za pośrednictwem której uczestniczyłem w regionalnym forum infrastruktury krytycznej w Białymstoku. 

Otwierając forum podkreśliłem,że zapewnienie skutecznej ochrony infrastrukturze krytycznej jest dzisiaj jednym z najważniejszych wyzwań dla operatorów tej infrastruktury,administracji publicznej oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Infrastruktura krytyczna w Polsce jest często ściśle powiązana z obiektami infrastruktury państw sąsiednich i tworzy sieć europejską. Nawet drobne incydenty w funkcjonowaniu infrastruktury krytycznej mogą być bardzo dotkliwe dla obywateli.

Zapowiedziałem także,że kwestie związane z ochroną infrastruktury krytycznej w czasie wojny zostaną uregulowane w nowej ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Planowane są także zmiany w Narodowym Programie Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Wyraziłem nadzieję,że wnioski z białostockiego forum zostaną wykorzystane podczas przygotowywania nowych projektów.

W forum uczestniczyli również Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski,wojewoda podlaski Bohdan Józef Paszkowski,przedstawiciele MSWiA,operatorzy infrastruktury krytycznej województwa podlaskiego,przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,wojewody mazowieckiego,wojewody warmińsko-mazurskiego,Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,Delegatury ABW w Białymstoku oraz samorządowcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto