10 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości,która obradowała w Warszawie. W związku z uchwaleniem 26 września 2009 roku przez Kongres nowego statutu PiS Rada Polityczna dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego,skarbnika oraz nowego składu Komitetu Politycznego,który obecnie jest zarządem Partii w rozumieniu ustawy o partiach politycznych.
Jarosław Zieliński,który wcześniej zasiadał w Komitecie politycznym jako Sekretarz Generalny Pis,został wybrany na członka tego gremium.