15 grudnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński w Sejmie domagał się od rządu zwiększenia funduszy na modernizację i rozbudowę Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest inwestycją wieloletnią wprowadzoną do planu inwestycyjnego,finansowanego ze środków budżetu państwa,decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zaprojektowane nakłady budżetowe na ten cel w latach 2008 – 2012 miały wynosić ok. 500 mln zł.

Mimo,że rok 2010 będzie już trzecim rokiem realizacji programu inwestycyjnego,a Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kończy już wszelkie prace przygotowawcze i projektowe,co umożliwiałoby w przyszłym roku prowadzenie intensywnych prac badawczych,w przedłożeniu rządowym projektu budżetu na 2010 rok znalazła się kwota jedynie 1 mln zł. Po poprawce wprowadzonej przez Sejm kwota ta będzie wynosiła 10 mln zł,podczas gdy potrzeby są co najmniej trzykrotnie wyższe.

W tej sytuacji poseł Jarosław Zieliński zwrócił się do rządu o przedstawienie precyzyjnego harmonogramu prac inwestycyjnych przy rozbudowie Szpitala oraz ich finansowania.