19 sierpnia 2023 roku uczestniczyłem wraz żoną w przysiędze 72 żołnierzy w 14 Pułku Przeciwpancernym w Suwałkach. Była to piąta w tym roku przysięga w suwalskim Pułku. Tym razem przystąpili do niej uczestnicy intensywnego szkolenia „Trenuj jak żołnierz”.

14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  to obecnie ok. 500 żołnierzy zawodowych i ponad  150 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby. Ich liczba podwoiła się w ostatnich 12 miesiącach. W tym roku odbędą się jeszcze dwie przysięgi.

Podczas uroczystości powiedziałem: „Służba wojskowa jest najwyższym wyrazem patriotyzmu, a obecnie, gdy blisko polskich granic toczy się wojna, także dowodem odwagi. Gwarantem bezpieczeństwa i niepodległości naszej Ojczyzny jest liczna i dobrze uzbrojona armia. Cieszy fakt, że kolejnych 72 żołnierzy złożyło dzisiaj przysięgę wojskową w 14 Suwalskim Pułku Przeciwpancernym. Mamy wszyscy nadzieję, że będziemy dalej żyli w pokoju i dlatego właśnie wzmacniamy polskie wojsko, znamy prawdę słów starożytnych: Si vis pacem, para bellum „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny 

Gratuluję nowym żołnierzom, zachęcam Ich do służby zawodowej albo do szkolenia specjalistycznego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Rodzinom i bliskim żołnierzy dziękuję za wsparcie i patriotyczny klimat w rodzinach”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/72118309/kolejni-zolnierze-zlozyli-przysiege-w-suwalkach

https://www.wirtualnesuwalki.pl/artykul/3017,kolejni-zolnierze-zlozyli-przysiege-w-jednostce-wojskowej-w-suwalkach