10 lutego 2024 roku (sobota) uczestniczyłem w przysiędze wojskowej w 14. Pułku Przeciwpancernym w Suwałkach. 53 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ukończyło miesięczne podstawowe szkolenie przygotowawcze, a już wkrótce będą mieli możliwość rozpoczęcia 11-miesięcznego szkolenia specjalistycznego, które otwiera im drogę do służby zawodowej. 

Podczas uroczystości powiedziałem m.in.: „W 2010 roku, dwa lata po agresji rosyjskiej na Gruzję, pod rządami koalicji PO-PSL 14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej – jedyna jednostka wojskowa przy Przesmyku Suwalskim, który jest definiowana przez dowództwo NATO jako jedno z najbardziej zagrożonych miejsc ze strony Rosji – został rozformowany. Po 9 latach starań i zabiegów w 2019 roku jednostka ta została odtworzona w postaci 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i od tego czasu Pułk ten intensywnie się rozwija i umacnia zarówno pod względem liczby żołnierzy, jak i uzbrojenia. Gratuluję żołnierzom, którzy dzisiaj złożyli przysięgę. Gwarantem bezpieczeństwa i niepodległości naszej Ojczyzny jest liczna i dobrze uzbrojona armia. Służba wojskowa jest najwyższym wyrazem patriotyzmu, a obecnie, gdy blisko polskich granic toczy się wojna, także dowodem odwagi. Dziękuję Wam, Żołnierze, za podjętą decyzję o wstąpieniu do polskiego wojska i służbie Ojczyźnie”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/235699

https://suwalki.naszemiasto.pl/uroczysta-przysiega-zolnierzy-dobrowolnej-zasadniczej/ar/c1-9611553

Żołnierska przysięga ochotników