21 maja 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w kolejnej przysiędze wojskowej żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej połączonej ze Świętem Brygady.

Uroczystość odbyła  się w czwartą rocznicę pierwszej przysięgi wojskowej żołnierzy WOT, która odbyła się w Białymstoku 21 maja 2017 roku. Data ta stała  się dniem, w którym obchodzone jest Święto Brygady.

Składając podziękowanie za służbę naszej Ojczyźnie oficerom i żołnierzom powiedziałem m.in.

„Jesteście jeszcze wciąż nowym, ale bardzo potrzebnym Polsce rodzajem Sił Zbrojnych. Od czasu utworzenia Waszej formacji jej struktury organizacyjne rozwijają się bardzo dynamicznie. Liczba żołnierzy WOT powoli zbliża się  do 30 tys., a w 1. Podlaskiej Brygadzie Terytorialnej służy już ponad 2000 żołnierzy. Spełniacie ważną rolę w gwarantowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, a także w  reagowaniu na sytuacje kryzysowe, jak to ma miejsce w przypadku pandemii koronawirusa. Jesteście spadkobiercami chlubnej tradycji polskiego wojska, a w szczególności tradycji Armii Krajowej, największej podziemnej armii świata. Służba w wojsku to nie tylko ważny wybór swojej aktywności życiowej, lecz również przejaw i dowód patriotyzmu. Tak było zawsze w naszej historii. Z serca dziękuję Wam za to, że kontynuujecie wartości i postawę, które cechowały poprzednie pokolenia Polaków.”     

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/swieto-1-podlaskiej-brygady-obrony-terytorialnej2

https://www.youtube.com/watch?v=SNzUqx_iRrs

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/podwojne-swieto-podlaskich-terytorialsow.html

https://wspolczesna.pl/bialystok-swieto-1-podlaskiej-brygady-obrony-terytorialnej-przysiege-zlozyli-nowi-terytorialsi-zdjecia/ar/c1-15625805