27 marca 2021 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystej przysiędze ponad 40 żołnierzy 1. Podlaskiej Obrony Terytorialnej, która odbyła się na terenie 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu podziękowałem nowym żołnierzom za podjęcie odpowiedzialnej decyzji o wstąpieniu do Wojska Polskiego i gotowość służby Polsce w Wojskach Obrony Terytorialnej jako piątym i najnowszym rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraziłem również wdzięczność ich rodzinom za wsparcie patriotycznego zaangażowania swoich bliskich na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Przed chwilą złożyliście – zwróciłem się do żołnierzyprzysięgę, w której zobowiązaliście się wiernie służyć Rzeczypospolitej. Przyrzekliście nawet „w potrzebie mojej Ojczyzny krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Mamy nadzieję, że nigdy takiej ofiary krwi nie będziecie musieli złożyć, chociaż i na to w godzinie „W” każdy żołnierz musi być przygotowany. W obecnym czasie spełniacie bardzo ważną rolę wzmacniając jako kolejny rodzaj Sił Zbrojnych polską armię, ale również jesteście zaangażowani w niesienie pomocy potrzebującym w walce z aktualnymi zagrożeniami, z których największym jest epidemia koronawirusa, chociaż zdarzają się i inne sytuacje wymagające Waszej reakcji, jak choćby powodzie, podtopienia, nawałnice, wichury czy awarie przemysłowe. Zgodnie z Waszą dewizą jesteście „zawsze gotowi, zawsze blisko”.