16 listopada 2017 roku (czwartek) wziąłem udział w uroczystym przekazaniu druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli (powiat janowski, województwo lubelskie) nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podkreśliłem, że zależy nam na tym, aby Ochotnicze Straże Pożarne dysponowały nowoczesnym sprzętem, który umożliwi skuteczniejsze niesienie pomocy poszkodowanym. Wyraziłem wdzięczność druhom ochotnikom za to, że zawsze są gotowi do niesienia ofiarnej pomocy mieszkańcom podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń związanych z siłami natury i innych. Zaznaczyłem, że kupujemy nowy sprzęt dla strażaków zawodowych oraz ochotników, zwiększamy dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych – zarówno tych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak i spoza KSRG. Nowy wóz strażacki w gminnej jednostce OSP Dzwola to dobry efekt współpracy rządowo-samorządowej.