2 marca 2019 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusce Wielkiej (gmina Augustów).

Podczas uroczystości podkreśliłem, że strażacy ochotnicy zawsze z wielką ofiarnością spieszą na ratunek tym, których zdrowie lub życie są zagrożone. Aby ich działania były jeszcze bardziej skuteczne, a przy tym bezpieczne dla nich samych, potrzebują oni nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu.

Dodałem, że oprócz pożarów strażacy reagują na inne zagrożenia – cywilizacyjne czy powodowane przez siły natury. Obecnie tylko ¼ ich aktywności związana jest z gaszeniem pożarów, natomiast ¾ z reagowaniem na inne miejscowe zagrożenia.

Na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP składają się środki budżetowe MSWiA oraz pochodzące z innych źródeł, m. in. z budżetów samorządów, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, a także środków własnych gromadzonych przez samych strażaków. Zaznaczyłem, że program modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020 przewiduje wparcie ochotniczych straży pożarnych w wysokości 501 mln zł.