20 stycznia 2019 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków ochotników z Mątwicy (gmina Nowogród, powiat łomżyński). 

Koszt zakupu średniego wozu bojowego wyniósł 861 000 zł. Został on sfinansowany w kwocie 400 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 300 000 zł z dotacji z MSWiA oraz 161 000 zł z budżetu Gminy Nowogród.

Podkreśliłem, że sprzęt jest drogi, ale bardzo potrzebny, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, a strażacy mogli reagować szybko i skutecznie. 

Strażacy potrzebują różnego rodzaju sprzętu, ale w pierwszej kolejności samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Podziękowałem strażakom za ich ofiarność i stałą gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Podkreśliłem, że druhowie ochotnicy to wolontariusze, którzy z potrzeby serca ratują ludzkie zdrowie, życie, dobytek i środowisko, a jednostki OSP, w których działają, są bardzo ważnym elementem systemu ratownictwa i bezpieczeństwa.

Burmistrz Nowogrodu Pan Grzegorz Palka zwrócił uwagę, że przez Mątwicę przebiega droga wojewódzka, a w niedalekiej odległości będzie budowana Via Baltica i jednostka OSP z Mątwicy będzie mogła być zadysponowana do zdarzeń na tej międzynarodowej trasie. 

Przekazanie i poświęcenie pojazdu, którego dokonali ks. Radosław Kubeł – diecezjalny duszpasterz strażaków oraz ks. Remigiusz Krajewski – proboszcz Parafii w Nowogrodzie poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W uroczystości udział wzięli m. in. nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Marek Sienkiewicz – Komendant Miejski Policji w Łomży, Dariusz Godlewski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, parlamentarzyści, samorządowcy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Nowogród.

 

Relacje medialne:

http://www.mylomza.pl/home/region/item/19816-nowoczesny-man-trafi%C5%82-do-osp-w-m%C4%85twicy-video-i-foto.html

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=51229

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/164536