22 kwietnia 2017 roku uczestniczyłem w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach Łubnicach (gmina Kołaki Kościelne,powiat zambrowski). Jej główną część,która odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kołakach Kościelnych poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach Kościelnych.

W swoim wystąpieniu przypomniałem obchodzoną niedawno uroczystość jubileuszową 50-lecia jednostki OSP w Kruszach Łubnicach. Wówczas obiecałem doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt. Chodziło oczywiście głównie o samochód ratowniczo-gaśniczy. Nasze polskie Ochotnicze Straże Pożarne spełniają bardzo ważną rolę w systemie ochrony przeciwpożarowej. Podkreśliłem również,że strażacy – zarówno ochotnicy,jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – reagują nie tylko na pożary,ale także na szereg innych zagrożeń i zdarzeń. Życzyłem,aby sprzęt dobrze służył bezpieczeństwu mieszkańców,jak i samych ofiarnych ochotników.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie aktu,kluczyków i dowodu rejestracyjnego nowego pojazdu,symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie pojazdu.
O tym,jak ważne dla jednostki było nabycie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego podkreślił w swoim przemówieniu Prezes OSP Krusze-Łubnice Pan Marek Kołakowski:
"Myślę,że dzisiejszy dzień zapisze się w kartach historii naszej jednostki i gminy Kołaki Kościelne. Spełniają się nasze marzenia,a zarazem rozwiązuje problem z wozem pożarniczym. Wiekowy już pojazd marki Żuk przechodzi na zasłużoną emeryturę i zastąpiony zostaje samochodem gaśniczym Renault Mascott,który spełnia wymagania stające przed jednostkami OSP w dzisiejszych czasach.

Pragnę w tym miejscu podziękować Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,Sekretarzowi Stanu Panu Jarosławowi Zielińskiemu za dotrzymanie słowa,że nie puścił słów na wiatr. Docenił nasze zaangażowanie,szczególnie młodych ludzi w rozwój małej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ten wóz to motor napędowy w kolejnym etapie naszego rozwoju i szansa,której będziemy starali się nie zaprzepaścić."

W uroczystości udział wzięli m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,władze powiatu zambrowskiego,Wójt Gminy Kołaki Kościelne Pan Sylwester Jaworowski oraz mieszkańcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto