18 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych (powiat zambrowski). Jej główną część,która odbyła się w Zespole Szkół w Kołakach Kościelnych poprzedziła Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołakach Kościelnych.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych pełnią bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Polski. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie. Oczekujemy,że na wypadek różnego typu nieszczęśliwych zdarzeń ktoś dotrze do nas z pomocą. A takich jest dużo – ulewy,wichury,pożary,zdarzenia komunikacyjne itd. Służba ta była powołana pierwotnie w celu gaszenia pożarów,ale już od dawna zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej,jak i druhowie ochotnicy niosą pomoc ofiarom różnych zdarzeń. Liczna rzesza strażaków ochotników stanowi dla Polski wielką wartość. Podziwiam ich odwagę i ofiarność,a jednocześnie rozumiem,że potrzebują oni dobrego wyposażenia,aby skutecznie realizować swoje zadania. Wóz bojowy,o który została wzbogacona jednostka OSP w Kołakach Kościelnych,włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,był jej bardzo potrzebny. Niech jak najlepiej służy miejscowym strażakom.

Następnie odbyło się uroczyste przekazanie aktu,kluczyków i dowodu rejestracyjnego nowego pojazdu,symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie pojazdu.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt,Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak,Wicestarosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej i Policji w Zambrowie,Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester Jaworowski,radni,sołtysi oraz mieszkańcy Kołak Kościelnych.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto