29 września 2016 roku uczestniczyłem w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem (powiat łomżyński). Jednostka OSP w Jedwabnem od 1995 roku jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,co związane jest m. in. z jej charakterystyką polegającą na liczbie strażaków uprawnionych do działań ratowniczych. O zasilenie jednostki nowszym wozem strażackim ubiegali się Burmistrz Jedwabnego Pan Michał Chajewski oraz Prezes OSP w Jedwabnem Paweł Czerwaciuk. Dotychczas strażacy z Jedwabnego korzystali z dwóch bardzo wysłużonych już wozów strażackich pochodzących z początku lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że strażacy z miejscowej jednostki OSP trwają w determinacji,aby być zorganizowaną strukturą i służyć ludziom pomocą. Mają oni ogromny wkład w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców,gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. Otrzymany pojazd pomoże im w jeszcze większej mobilizacji i zaangażowaniu w służbę. Przekazywanie wozów strażackich Ochotniczym Strażom Pożarnym poprzedzone jest analizą dokonywaną pod kątem potrzeby doposażenia poszczególnych jednostek na terenie całego kraju. W obliczu zmieniających się niebezpieczeństw,na które narażeni są mieszkańcy,to wsparcie jest niezwykle potrzebne.

Przekazany wóz bojowy jest bardzo dobrze wyposażony. Posiada sprzęt potrzebny zarówno do akcji ratowniczo-gaśniczych,do pożarów zewnętrznych i wewnętrznych,jak i innych niebezpiecznych zdarzeń,np. wichur.

W uroczystości uczestniczyli także m. in. Biskup Łomżyński Tadeusz Bronakowski,który poświęcił pojazd,jak również inni przedstawiciele duchowieństwa,Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski,Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Wendt,przedstawiciele władz samorządowych,mieszkańcy oraz strażacy ochotnicy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto