4 lutego 2019 roku wziąłem udział w uroczystym przekazaniu sześciu nowych pojazdów terenowo-obserwacyjnych Podlaskiemu i Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, które będą służyły funkcjonariuszom ochraniającym zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 

Pojazdy obserwacyjne PJN (przewoźne jednostki nadzoru piątej generacji) pełnią funkcję doraźnych posterunków obserwacyjnych. Są wyposażone w sprzęt optyczny i termooptyczny pozwalający nie tylko wykryć i rozpoznać obiekt, ale także zarejestrować wynik prowadzonej obserwacji i określić współrzędne położenia obserwowanych obiektów. Samochody są przystosowane do jazdy w trudnym terenie.

Po uroczystości w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku odbyła się roczna odprawa podsumowująca działalność Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w 2018 roku.

W przekazaniu samochodów i odprawie wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Grzegorz Biziuk, kadra kierownicza Oddziału oraz zaproszeni goście.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/41162638/do-podlaskiego-oddzialu-strazy-granicznej-trafily-trzy-nowe-pojazdy

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165114