27 maja 2019 roku (poniedziałek) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach wziąłem udział w przekazaniu nowego terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do celów realizacji ochrony przeciwpożarowej w trudno dostępnych miejscach na terenie powiatu suwalskiego. 

Zaznaczyłem, że aby strażacy mogli skutecznie realizować swoje zadania, polskie państwo musi zapewnić funkcjonariuszom jak najlepsze, bezpieczne warunki służby:

Cieszymy się z kolejnego zakupu, który wzmocni potencjał Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach. To nowoczesny, wielofunkcyjny, dobrze wyposażony samochód, który został zakupiony z programu, z udziałem środków Unii Europejskiej, realizowanego obok programu modernizacji służb mundurowych. Używajcie tego pojazdu do skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych i życzę, byście sami byli bezpieczni, gdyż niejednokrotnie ratując życie i zdrowie innych narażacie własne.

Nowy wóz kosztował ponad 1,2 mln złotych i został zakupiony z projektu pod nazwą „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap pierwszy”, jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pojazd będzie wykorzystywany do celów realizacji ochrony przeciwpożarowej w trudno dostępnych miejscach, np. w lesie czy pobliżu torów kolejowych na terenie powiatu suwalskiego.

Poświęcenia pojazdu pożarniczego dokonał kapelan suwalskich strażaków ks. Lech Łuba. W uroczystości wziął udział również Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt. 

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42814007/nowy-woz-ratowniczogasniczy-trafil-do-suwalskich-strazakow

http://www.suwalki24.pl/mobile/article/1,suwalscy-strazacy-otrzymali-nowy-woz-wideo-zdjecia

http://www.suwalki.info/informacje-24352-Nowy_woz_strazakow.html