W przededniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 31 lipca 2019 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, która odbyła się na placu przed warszawskim Belwederem. 

Podczas uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości pani Marii Alicji Przybylskiej, pseudonim „Wejmuta”, żołnierzowi Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK. Prezydent przypomniał, że tradycję i symbolikę elitarnego Oddziału przejęli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Jednym z zadań Oddziału było zapewnienie bezpieczeństwa dowództwu Powstania Warszawskiego.

Służba funkcjonariuszy SOP jest niezwykle ważna. Chcę za tę służbę podziękować i podkreślić, że ją doceniamy. Dla Państwa to odpowiedzialność, ryzyko, a także częsta nieobecność w domu. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni. Jestem wdzięczny także w imieniu Rzeczypospolitej, bo to dla niej wykonujecie swoje codzienne zadania – podkreślił Prezydent.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek zaznaczyła, że zadania nowo mianowanych oficerów SOP wiążą się z dużą odpowiedzlanością:

Dziś to Wy, tak jak Wasi poprzednicy z Kedywu, służycie Ojczyźnie. To zaszczyt i honor, ale także większa odpowiedzialność i zobowiązanie. Odpowiedzialność za podejmowane w przyszłości decyzje, a także odpowiedzialność za ludzi, którym przyjdzie Paniom i Panom oficerom dowodzić.

W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, Sekretarz Stanu w MSWiA Sylwester Tułajew, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Komendant SOP mjr Paweł Olszewski oraz licznie zgromadzone rodziny nowych oficerów SOP.