6 czerwca 2019 roku (czwartek) wziąłem udział w uroczystości mianowania funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski Policji, która odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zwracając się do nowo promowanych oficerów podkreśliłem, że zgodnie z oczekiwaniami i tradycją postawa oficerów Policji powinna stanowić wzór honoru i godności:

Dołączacie do elity tej formacji, a to zobowiązuje. Teraz musicie dawać wzór postawy oficera i stanowić przykład dla tych, którzy będą Wam podlegać, bo z awansem oficerskim wiążą się także wcześniej czy później inne awanse związane z pełnionymi stanowiskami.

Dodałem, że awans oficerski to niezwykły zaszczyt i szczególne zobowiązanie wobec Ojczyzny:

Serdecznie gratuluję Paniom i Panom tego wielkiego zaszczytu, jakim jest dołączenie do grona oficerskiego. Liczę na dobre wypełnienie wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na oficerach Policji. Życzę, by służba przynosiła Wam satysfakcję oraz poczucie zwiększonej odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za całą formację.

Podkreśliłem też, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w czasie szczególnym, jest bowiem obchodzona w roku stulecia powstania Policji Państwowej:

Jest to bardzo dobry okres dla całej formacji policyjnej – świadczą o tym wysokie wyniki opinii społecznej. 75% Polaków ma zaufanie do polskiej Policji, 89% uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym, a 98% za bezpieczną uznaje okolicę swojego miejsca zamieszkania. Jest to Wasza zasługa, wynik dobrej pracy funkcjonariuszy oraz realizowanego programu modernizacji służb mundurowych mającego na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa.

Mówiłem również o potrzebie wzmacniania etosu policjanta, wzorując się na tradycji okresu międzywojennego.

Przed ceremonią  wspólnie z  gen. insp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem – I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, insp. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Arkadiuszem Czartoryskim – Przewodniczącym Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do 13-tysięcznego grona oficerów polskiej Policji dołączyło 171 oficerów, w tym 25 kobiet. Aktu mianowania dokonał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Policyjny kurs oficerski, który kończy się mianowaniem na stopień podkomisarza, trwa ok. 6 miesięcy i odbywa się w systemie dziennym. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Policjanci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie m. in. prawa, psychologii, cyberprzestępczości czy terroryzmu. Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna uczelnia w Polsce, która prowadzi kursy oficerskie. Zdobyta w czasie kursu specjalistyczna wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także pozwalają na objęcie stanowisk kierowniczych. Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej.

Po uroczystościach związanych z promocją oficerską w auli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się konferencja poświęcona etosowi służby w Policji zatytułowana „Dawniej niż wczoraj – 100. rocznica powstania Policji Państwowej”.

 

Relacje medialne:

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1124-konferencja-dawniej-niz-wczoraj-100-rocznica-powstania-policji-panstwowej

https://olsztyn.tvp.pl/42968042/wyzsza-szkola-policji-w-szczytnie-ma-nowych-oficerow-promocje-odebralo-ponad-100-funkcjonariuszy