2 grudnia 2013 roku uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w celu promocji katalogu poświęconego Gabinetowi Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Gabinet ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego jest od momentu uroczystego otwarcia 23 listopada 2013 roku stałą ekspozycją Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu promocyjnym Gabinetu poprzez świeżo wydany katalog wzięła udział Prezydentowa Pani Karolina Kaczorowska.

Wyrażając radość z obecności Gabinetu Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w jego rodzinnym Białymstoku podkreśliłem znaczenie przeszłości,która dzięki pamięci staje się częścią teraźniejszości oraz podjąłem refleksję na temat realnego i symbolicznego losu Ryszarda Kaczorowskiego,który przeżył wojnę i wiele bitew,by zginąć w czasie pokoju w tragicznej katastrofie 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Dziękując Pani Prezydentowej Karolinie Kaczorowskiej za przekazanie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku powiedziałem,że ekspozycja ta to świetna lekcja historii i patriotyzmu,a dzięki wydanemu katalogowi będzie się z nią mogła zapoznać znacznie większa liczba osób.

foto

foto

foto

foto

foto