29 sierpnia (wtorek) i 30 sierpnia (środa) 2023 roku uczestniczyłem w przekazaniu promes przez Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr. Macieja Borzyszkowskiego na zakup sprzętu strażackiego przyznanego w ramach programu „Mały strażak 2023”, które odbyło się w Goniądzu (powiat moniecki) i w Szumowie (powiat zambrowski).

Dotacja została przyznana 190 jednostkom OSP województwa podlaskiego na kwotę 4 100 000 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia druhom ochotnikom. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in.: „Dzięki temu programowi w tym roku prawie 1/3 wszystkich jednostek z naszego województwa otrzymała wsparcie finansowe. A że to kolejna edycja, to można założyć, że każda jednostka OSP co trzy lata może otrzymać – jeżeli złoży dobry wniosek – pieniądze na doposażenie. To są kwoty do 25 tysięcy złotych, ale pozwalają na uzupełnienie niezbędnego sprzętu.

Strażacy muszą mieć narzędzia, żeby skutecznie reagować na tak różne zagrożenia. To nie są tylko pożary, do tego trzeba było kupować sprzęt sprofilowany pod tym kątem, ale cały szereg innych, miejscowych zagrożeń.

Zależy nam na podniesieniu gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, jakimi są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, i te włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, i te funkcjonujące poza tym systemem. Dlatego przekazujemy najwyższe w historii Funduszu środki na doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu, dorobkowi cywilizacji i kultury czy środowisku naturalnemu.”

 

Galeria zdjęć: 

29 sierpnia 2023 roku, Goniądz

30 sierpnia 2023 roku, Szumowo

 

Relacje medialne: 

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/230122

https://wspolczesna.pl/dotacje-dla-strazakow-ponad-sto-jednostek-osp-z-regionu-otrzymalo-dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-strazackiego/ar/c1-17841883

https://www.szumowo.pl/2348-uroczyste-wreczenie-promes-na-zakup-sprzetu-strazackiego

https://wspolczesna.pl/kolejne-jednostki-osp-z-woj-podlaskiego-otrzymaly-promesy-z-dofinansowaniem-tym-razem-symboliczne-promesy-wreczono-w-szumowie/ar/c1-17845749

http://zambrowiacy.pl/info/w-szumowie-wreczono-promesy-w-ramach-programu-maly-strazak-foto/

https://bialystok.tvp.pl/72366628/strazacy-odebrali-promesy-na-zakup-sprzetu