19 lutego 2019 roku (wtorek) podczas spotkania w MSWiA wręczyłem promesy dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Wręczając przedstawicielom urzędów gmin i starostw powiatowych promesy przypomniałem, że na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku działania żywiołów budżet państwa przeznaczył dla mazowieckich i łódzkich samorządów w latach 2016-2019 odpowiednio 156 i 9 mln zł.

Podziękowałem również samorządowcom za to, że reagują szybko składając poprawnie wypełnione wnioski do MSWiA, co z kolei pomaga na sprawne przekazywanie środków i naprawianie powstałych szkód.

Promesy na na kwotę ponad 4,5 mln zł odebrali samorządowcy z gminy Rzerzyca i powiatu brzezińskiego w województwie łódzkim (realizacja 4 zadań) oraz samorządowcy z 5 gmin (Mińsk Mazowiecki, Olszewo-Borki, Stromiec, Wiśniew, Zbuczyn) i 5 powiatów (białobrzeskiego, garwolińskiego, grójeckiego, ostrowskiego, siedleckiego) w województwie mazowieckim na realizację 21 zadań na kwotę blisko 20 mln zł.

W latach 2016-2019 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru całego kraju otrzymały ponad 1,7 mld zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku działania żywiołów oraz ponad 184 mln zł na zadania związane z zabezpieczeniem osuwisk. Łącznie za te środki wyremontowano ok. 3 400 km dróg.