18 lutego 2019 roku (poniedziałek) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wręczyłem przedstawicielom samorządów województwa podlaskiego promesy na odbudowę zniszczonych dróg komunalnych, a więc ministerialne wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na odbudowę zniszczonych elementów infrastruktury, które ucierpiały w wyniku zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej, m. in. podtopień czy nawałnic.

Środki na remonty dróg w kwocie łącznie ponad 12,6 mln zł zostały przyznane 9 jednostkom samorządu terytorialnego – 4 powiatom: monieckiemu, łomżyńskiemu, grajewskiemu i bielskiemu oraz 5 gminom: Boćki, Drohiczyn, Filipów, Perlejewo i Zawady.

Największym zadaniem realizowanym w bieżącym roku jest inwestycja powiatu bielskiego dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 659 (Bielsk Podlaski – Topczewo) do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1582 B – Etap III. Droga została zniszczona w wyniku gwałtownych roztopów i intensywnych opadów deszczu w lutym 2017 roku. Na przebudowę tej drogi przeznaczono środki w kwocie prawie 3 mln zł.

Podczas spotkania podkreśliłem, że od 2016 roku województwo podlaskie otrzymało łącznie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej ponad 46 mln zł. Dzięki tym środkom w latach 2016-2018 wyremontowano w regionie 55 km dróg. Dodałem, że na szczęście siły przyrody, nad którymi do końca nie panujemy, poza nielicznymi przypadkami zniszczeń wskutek żywiołów omijają województwo podlaskie.

Wsparcie dla województwa podlaskiego w latach 2016-2019 wynosiło:

  • 2016 rok – 6 126 676 zł (powiaty: grajewski, łomżyński, gminy: Turośl, Rudka, Kulesze Kościelne, Krypno, Drohiczyn, Boćki)
  • 2017 rok – 11 225 753 zł (powiaty: wysokomazowiecki, sokólski, siemiatycki, sejneński, moniecki, łomżyński, bielski, gminy: Nowe Piekuty, Grabowo, Rudka, Turośl, Drohiczyn, Boćki)
  • 2018 rok – 16 105 098 zł (powiaty: łomżyński, bielski, moniecki, siemiatycki, sokólski, gminy: Przerośl, Boćki, Wizna, Turośl, Drohiczyn, Filipów, Perlejewo)
  • 2019 rok – 12 650 370 zł (powiaty: moniecki, łomżyński, grajewski, bielski, gminyBoćki, Drohiczyn, Filipów, Perlejewo, Zawady)

W latach 2016-2019 jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju otrzymały:

  • ponad 1,73 mld zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku działania żywiołów
  • ponad 38,6 mln zł na zadania związane z ochroną wąwozów lessowych
  • 184,6 mln zł na zadania związane z zabezpieczeniem osuwisk

Łącznie pozwoliło to na odbudowę ok. 3 402 km dróg.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/41364886/przedstawiciele-czterech-powiatow-i-pieciu-gmin-odebrali-promesy-kleskowe

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165666

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Aktualnosci/18.02.2019+12+6+mln+zl+dla+dziewieciu+podlaskich+samorzadow+na+usuwanie+skutkow+klesk+zywiolowych.htm