17 kwietnia 2019 roku (środa) podczas uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przekazałem strażakom ochotnikom oraz samorządowcom dokumenty informujące o montażu finansowym na zakup samochodów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie warmińsko-mazurskim.

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że Straż Pożarna to dziś najbardziej wielofunkcyjna służba:

Strażacy czuwają nad naszym bezpieczeństwem nie tylko gasząc pożary, ale reagując także na cały szereg innych zagrożeń. Jedynie co czwarty wyjazd Straży Pożarnej to wyjazd do pożaru, bo większość interwencji strażackich wiąże się z innymi miejscowymi zagrożeniami. Strażacy zarówno zawodowi, jak i ochotnicy są ludźmi bardzo ofiarnymi. W 2018 roku wyjeżdżali do 502 tys. zdarzeń, a w 2017 roku do 520 tys. Wyrażam wielkie uznanie dla wszystkich strażaków i dziękuję za to, że czuwacie nad bezpieczeństwem wszystkich obywateli.

Podkreśliłem, że zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP jest możliwy dzięki montażowi finansowemu i współpracy wielu instytucji:

Na nowe samochody złożą się różne podmioty. Największy łączny wkład wnoszą samorządy, na kolejnych miejscach są Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska oraz MSWiA i Komendant Główny PSP. Samochód jest najbardziej podstawowym sprzętem, którego potrzebuje każda jednostka. Na terenie kraju jest ich ponad 16 tysięcy, z czego ponad 500 w województwie warmińsko-mazurskim.

Przekazane środki finansowe wpłyną na poprawę jakościową posiadanego sprzętu przez jednostki OSP. Planowane jest zakupienie ok. 480 samochodów dla jednostek OSP w całym kraju, na co przeznaczone zostanie ok. 360 mln zł. Promesy na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych przekazane w Olsztynie dotyczą 23 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa warmińsko-mazurskiego. 20 z nich to jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Samochody trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w powiatach: braniewskim, elbląskim, giżyckim, gołdapskim, iławskim, lidzbarskim, mrągowskim, nowomiejskim, oleckim, olsztyńskim, ostródzkim, piskim i węgorzewskim. Ogólna wartość zakupu samochodów to ponad 17 mln zł.

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł do Parlamentu Europejskiego Karol Karski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Wierzchowski, parlamentarzyści, komendanci miejscy i powiatowi PSP z województwa warmińsko-mazurskiego, strażacy ochotnicy oraz samorządowcy.

 

Relacje medialne:

https://ro.com.pl/dla-wielu-jednostek-bedzie-to-pierwszy-nowy-samochod-do-strazakow-ochotnikow-trafia-pojazdy-ratowniczo-gasnicze/01445616

https://olsztyn.tvp.pl/42244220/sprzet-dla-strazy-pozarnej-wiceminister-przekazal-promesy

https://www.kwpsp.olsztyn.pl/wydarzenia/aktualnosci/6831-Wiceminister-Jaros__aw-Zieli__ski-przekazuje-promesy-dla-OSP.html