3 października 2019 roku (czwartek) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Placówki Straży Granicznej w Krynkach (powiat sokólski).

Przypomniałem, że koalicja PO-PSL planowała zlikwidować tę placówkę:

Tutaj mamy do czynienia z sytuacją symboliczną, bo za czasów naszych poprzedników ta placówka miała być zlikwidowana. I dzisiaj budujemy nowy obiekt. On jest tu bardzo potrzebny, ponieważ wszystko to służy przecież bezpieczeństwu państwa i obywateli.

Podpisany akt erekcyjny został wmurowany w fundamenty powstającego budynku. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2020 roku. Wartość całej inwestycji to około 16 mln zł. Budowa nowego obiektu placówki realizowana jest z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Obecny budynek placówki odbiega od obowiązujących norm i standardów określających sposób pełnienia służby granicznej oraz prowadzenia działań granicznych. Budowa nowego obiektu placówki w Krynkach w znacznym stopniu usprawni wykonywanie zadań związanych z ochroną granicy państwowej. W ramach realizacji tego zadania powstaną m. in. budynek administracyjny, garaże, tor przeszkód dla psów służbowych, wieże łączności radiowej z przyłączami i instalacjami, a także ogrodzenie kompleksu z monitoringiem.

Placówkę SG w Krynkach utworzono w 1995 roku. Położona jest w odległości 2,5 km od linii granicy państwowej. Ochrania odcinek granicy państwowej o długości prawie 20 km. Od północy sąsiaduje z Placówką SG w Szudziałowie, a od południa z Placówką SG w Bobrownikach.

 

Relacje medialne:

https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/34764,W-Krynkach-powstaje-nowa-Placowka-Strazy-Granicznej.html

https://isokolka.eu/kuznica/30739-powstaje-nowa-siedziba-krynskiej-strazy-granicznej-foto

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/174382