8 lutego 2019 roku odwiedziłem miejsce budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą w Węgrowie.

Komendant Powiatowy st. bryg. Jarosław Soszyński wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Dariusz Maciągiem przedstawili zakres wykonanych prac, najbliższe plany inwestycyjne oraz sposób zagospodarowania terenu wokół strażnicy.

Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020, który wspiera Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa. W ramach opracowanego przez MSWiA programu służby otrzymają łącznie prawie 9,2 mld zł, z czego Straż Pożarna – ponad 1,7 mld zł. Pozostałe środki przeznaczone na budowę Komendy pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Termin zakończenia prac określono na koniec września 2020 roku.

Nowa jednostka, w pełni dostosowana do wymagań służby, zastąpi stary i znacznie wyeksploatowany budynek Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie oraz przyczyni się do podniesienia standardu pracy funkcjonariuszy oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgrowskiego.

We wrześniu 2018 roku miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

Plac budowy wizytowali również Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu, st. bryg. Bogdan Łasica – Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP, Pani Ewa Besztak – Starosta Węgrowski wraz z Wicestarostą Panem Markiem Renikiem oraz inni przedstawiciele władz samorządowych.