3 listopada 2016 roku wręczyłem powołania nowym członkom Rady Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród powołanych znaleźli się przedstawiciele służb nadzorowanych przez MSWiA,naukowcy oraz reprezentant Ministerstwa.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest jednostką badawczą nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego. Instytut opracowuje m. in. środki ochrony osobistej,przedmioty zaopatrzenia mundurowego przeznaczone na potrzeby służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – Policji,Straży Pożarnej,Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu.

Rada Naukowa Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zajmuje się m. in. ustalaniem kierunków działalności naukowej,rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu. Akty powołania otrzymali dzisiaj: płk. dr Jacek Lipski – Zastępca Szefa BOR (Szef Pionu Logistyki Biura Ochrony Rządu),Marek Małkowski – Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,insp. Małgorzata Borowik – Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji,st. bryg. mgr inż. Marek Jasiński – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,prof. dr hab. inż. Marian Zaborski – Dyrektor Instytutu Technologii Polimerów i Barwników (Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej),prof. dr hab. Tadeusz Janusz (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego),prof. dr hab. Marek Snycerski – Prodziekan ds. kształcenia (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Uniwersytetu Łódzkiego),doc. dr inż. Jerzy Ickiewicz (Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej),Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego w MSWiA.

foto

foto

foto

foto