23 stycznia 2018 roku (wtorek) uczestniczyłem w uroczystości pożegnania ze stanowiskiem Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz powołania na to stanowisko gen. bryg. Tomasza Pragi. Odbyła się ona w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

Gen. bryg. Tomasz Praga od 7 marca 2016 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Z formacją związany jest od 1994 roku. Swoją służbę rozpoczął w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. W Komendzie Głównej Straży Granicznej pracuje od 2008 roku.

W uroczystości udział wzięli Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

Ufam, że współpraca z nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej, nad obecnie którą przejmuję nadzór w ramach nowego podziału obowiązków w kierownictwie MSWiA, będzie dobrze służyła bezpieczeństwu naszego kraju, w którego zapewnieniu Straż Graniczna ma swój ważny udział.