Dzisiaj w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyłem st. bryg. Bogdanowi Łasicy akt powołania na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Nowo powołany Komendant jest doświadczonym funkcjonariuszem, który przez 11 lat pełnił służbę w warszawskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych jako dowódca i zastępca dowódcy. Brał także udział w organizacji i zabezpieczeniu m. in. wizyt Papieży (Jana Pawła II i Benedykta XVI), Światowego Forum Ekonomicznego, Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie. Ostatnio pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie.

Podczas uroczystości powołania na nowe stanowiska otrzymali także bryg. Tomasz Bajerczak, który będzie pełnił obowiązki Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz st. bryg. Marek Jankowski – p.o. Zastępcy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Akty powołania otrzymali również nowi komendanci powiatowi PSP: bryg. Waldemar Białczak – Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski – Komendant Powiatowy PSP w Makowie Mazowieckim oraz st. kpt. Kamil Bieńkowski – Komendant Powiatowy PSP w Kozienicach.

W uroczystości udział wziął również Komendant Główny PSP gen. bryg. Leszek Suski.