5 marca 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem we wręczeniu mł. bryg. Piotrowi Koszczukowi aktu powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

Spotkanie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Następnego dnia uroczystego wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce dokonał w siedzibie hajnowskiej Komendy st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP.