10 listopada 2016 roku w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczystość,podczas której wręczyłem akty powołania na stanowiska komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jego zastępców. Podkreśliłem,że ustabilizowaliśmy sytuację w kierownictwie bardzo ważnej komórki Policji. CBŚP prowadzi walkę z przestępczością zorganizowaną – trudnym przeciwnikiem dysponującym narzędziami i finansami. Komendantem CBŚP został insp. Kamil Bracha,a jego zastępcami insp. Paweł Półtorzycki oraz mł. insp. Adam Cieślak. Wszyscy pełnili dotychczas obowiązki na tych stanowiskach.
W uroczystości uczestniczyło m. in. kierownictwo Komendy Głównej Policji.

Relacje medialne:

foto

foto

foto