29 czerwca 2022 roku (środa) uczestniczyłem w przekazaniu/ przejęciu obowiązków dowódcy  14. Pułku Przeciwpancernego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Nowym dowódcą został Pułkownik Krzysztof Świderski, który zastąpi Pułkownika Ireneusza Króla. Dotychczasowy dowódca pułku płk Ireneusz Król będzie pełnił teraz służbę w 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Ppłk Krzysztof Świderski wraz z objęciem dowództwa nad suwalską jednostką otrzymał awans na stopień pułkownika. Uroczyste przekazanie dowództwa odbyło się w obecności płk. Andrzeja Kupisa reprezentującego Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowego dowódcę powitali żołnierze i zaproszeni goście, a wśród nich samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, komendanci służb mundurowych oraz księżą kapelani.

„To ważny moment dla całej struktury wojskowej, dla całej jednostki, dla pułku. Trzeba ten pułk bardzo intensywnie rozwijać. Nowy impuls dała temu ustawa o obronie ojczyzny”– podkreśliłem w swoim wystąpieniu.

Podziękowałem również dotychczasowemu dowódcy Pułku płk. Ireneuszowi Królowi za efektywne pełnienie tej funkcji w trudnym okresie epidemii coronawirusa, wojny hybrydowej na granicy polsko – białoruskiej i inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a także w pierwszych dwóch latach funkcjonowania suwalskiej jednostki w strukturze pułku. Nowemu dowódcy płk. Krzysztofowi Świderskiemu złożyłem gratulacje związane z podwójnym awansem – na stanowisko dowódcy Pułku i na stopień pułkownika oraz życzyłem jak najlepszych owoców w rozwijaniu i umacnianiu sprzętowym i kadrowym 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

 

Nowy dowódca 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/215676

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/215706