11 sierpnia 2016 roku w moim gabinecie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się skromna uroczystość,podczas której Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski poświęcił Krzyż,który został powieszony obok Godła Rzeczypospolitej Polskiej,a którego brakowało dotąd w miejscu mojej codziennej pracy. 

W spotkaniu uczestniczyli również Ksiądz prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Zastępca Szefa Biura Ochrony Rządu ppłk. Tomasz Kędzierski,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk. Grzegorz Biziuk oraz członkowie mojej najbliższej rodziny,a więc Żona i Syn. Spotkanie było również okazją do wspólnej rozmowy i wymiany uwag na temat bieżących spraw publicznych oraz ostatnich ważnych wydarzeń,m. in. organizacji i bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży oraz pobytu Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej,a także na temat odpowiedzialności państwa,Kościoła i innych instytucji za kształtowanie postaw i systemu wartości młodego pokolenia.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto