16 października 2014 roku,a więc w 36. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża odbyła się w Sokółce uroczystość poświęcenia i odsłonięcia popiersia Św. Jana Pawła II usytuowanego przed wejściem głównym do Gimnazjum nr 1,zorganizowana w 10. rocznicę nadania szkole imienia Patrona,którym jest Jan Paweł II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Kolegiackim pw. Św. Antoniego koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego. Homilię poświęconą nauczaniu Ojca Świętego wygłosił Ks. dr Ireneusz Korziński Wiceoficjał Sądu Metropolitalnego Białostockiego. Po poświęceniu i odsłonięciu pomnika odbyła się konferencja poświęcona Papieżowi,a wykład pt. „Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodzieży” wygłosił Ks. dr Adam Skreczko profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W swoim wystąpieniu,gratulując społeczności szkolnej wyboru Patrona szkoły i wierności Jego nauce w procesie wychowawczym i kształtowaniu postaw młodzieży przywołałem słowa Papieża zaadresowane do młodych: „Musicie wymagać od siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali”. W ślad za myślą zawartą w tych słowach zaapelowałem do uczniów o unikanie byle jakości i przeciętności,o stawianie przed sobą wielkich celów i dążenie do realizacji ideałów. Uroczystość odbywała się pod hasłem zaczerpniętym z wypowiedzi Papieża: „Od Was zależy jutrzejszy dzień”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto