1 czerwca 2017 roku przewodniczyłem posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania,monitorowania i ewaluacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015 – 2020”,które odbyło się w MSWiA.

Podczas spotkania,w którym udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,Ministerstwa Finansów,Ministerstwa Rozwoju,Ministerstwa Energii,Ministerstwa Cyfryzacji,Prokuratury Krajowej,a także właściwych służb zaprezentowano postępy prac zespołów zadaniowych zajmujących się m. in. kwestiami przestępczości podatkowej,stworzenia systemu ewidencji i zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstwa oraz omówiono realizację poszczególnych priorytetów programu.

Głównym zadaniem Zespołu jest koordynowanie i monitorowanie realizacji inicjatyw mających na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępstw gospodarczych oraz wzmocnienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.

foto

foto

foto