13 czerwca 2024 roku (czwartek) uczestniczyłem w posiedzeniu Podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Wszyscy uczestnicy posiedzenia – posłowie (ponad podziałami politycznymi), samorządowcy i przedsiębiorcy z województwa podlaskiego – domagaliśmy się jak najszybszej budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Białystok – Augustów (węzeł Raczki).

Niestety, mimo decyzji Rady Ministrów pod rządami Prawa i Sprawiedliwości z dnia 5 września 2023 roku o włączeniu tego odcinka do Planu Budowy Dróg Ekspresowych w Polsce do 2030 roku, urzędnicy (kto za nimi stoi?) wciąż piętrzą problemy blokujące tę inwestycję. Będziemy konsekwentnie podejmować dalsze kroki, by ta droga została wreszcie zbudowana.

Galeria zdjęć: