26 listopada 2012 roku,realizując plan rozpoznawania warunków,w jakich funkcjonują przewidziane przez rząd Donalda Tuska posterunki policji w województwie podlaskim i jaką spełniają rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom,odwiedziłem posterunki policji w Czarnej Białostockiej i Supraślu (powiat białostocki),30 listopada 2012 roku dokonałem lustracji posterunku policji w Szumowie (powiat zambrowski),1 grudnia 2012 roku wizytowałem posterunek policji w Sokołach (powiat wysokomazowiecki),a 3 grudnia 2012 roku posterunek policji w Sztabinie (powiat augustowski). Wnioski z tych wizytacji utwierdzają mnie w przekonaniu,że zamiar likwidacji posterunków policji jest działaniem szkodliwym,a jego realizacji wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo mieszkańców poszczególnych gmin. W najbliższych dniach odwiedzę pozostałem posterunki policji wskazane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku do likwidacji lub reorganizacji,a w końcowym etapie sporządzę raport,którego wnioski posłużą do merytorycznej dyskusji z rządem i Komendantem Głównym Policji w obronie likwidowanych jednostek policyjnych.

foto

foto

foto