4 lipca 2021 roku (niedziela) spotkałem się z Wójtem Gminy Łomża Piotrem Kłysem i radnym Jarosławem Kruszewskim w Jednaczewie (Gmina Łomża), by na miejscu porozmawiać o trwającej przebudowie ul. Szkolnej wraz z ul. Zieloną i ul. Piaskową w tej miejscowości.

To jedna z kilku inwestycji na terenie Gminy Łomża realizowanych z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powstaną jezdnie o długości 1 km, z obustronnymi poboczami na całej długości. Ulica Szkolna z jezdnią o szerokości 6 m zostanie wykonana z masy bitumicznej, natomiast ulice Zielona i Piaskowa będą miały po 5 m szerokości i zostaną zbudowane z kostki brukowej. W ramach inwestycji przebudowane zostaną także dwa skrzyżowania ulic. Łączny koszt prac w Jednaczewie to 1 mln 100 tys. złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie ok. 50%. Na realizację tej inwestycji pieniądze gminie przekażą także Lasy Państwowe. Umowę na wsparcie budowy ul. Szkolnej kwotą 100 tys. zł Wójt Gminy Piotr Kłys podpisał z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża Dariuszem Godlewskim.

galeria zdjęć: