11 grudnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wziął udział w obradach Walnego Zjazdu Delegatów Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku.

Tematem obrad było podsumowanie dotychczasowej działalności Związku,jego wpływ na sytuację w hodowli bydła i produkcji mleka oraz współpraca ze spółdzielniami mleczarskimi i innymi instytucjami wspierającymi rozwój hodowli w województwie podlaskim.

Poseł Jarosław Zieliński powiedział m. in.,że jednym z podstawowych warunków,jakie muszą być spełnione,by polskie rolnictwo mogło się rozwijać i było konkurencyjne wobec rolnictwa innych krajów jest wynegocjowanie na przyszłą perspektywę finansową Unii Europejskiej jednakowych dopłat dla polskich rolników.

Nawiązując do niskich cen produktów rolnych poseł powiedział,że symbolicznym wyrazem tej trudnej,a nawet patologicznej sytuacji jest to,że cena jednego litra mleka,którą płacą mleczarnie rolnikom jest równa,a często nawet niższa niż cena litra wody.

Jarosław Zieliński poruszył też problem nieuzasadnionego różnicowania przez spółdzielnie mleczarskie ceny skupu mleka w zależności od jego ilości dostarczanej przez producenta do mleczarni,co powoduje eliminację małych i średnich producentów z rynku.